Nyt fra foreningen

Virum Havebys Grunderejerforening


Vil du være med til at udforme rammerne for livet for børn og voksne i Virum Haveby?


Stil op til bestyrelsen og få indflydelse!


8 December 2018

 

Vi har haft et rigtig godt samarbejde i den nuværende bestyrelse, men af forskellige grunde ønsker en større del af den nuværende bestyrelse ikke at fortsætte i 2019/20.


Vi er dog alle engagerede i at sikre, at en ny bestyrelse kommer godt fra start. Der er lavet arbejdsbeskrivelser af de igangværende projekter og ikke mindst er der skabt fuldstændigt overblik og ro på økonomien. Og der er plads til at justere og foreslå nye tiltag.


For tiden er en af de helt store opgaver i grundejerforeningen arbejdet med forbedringerne af de grønne områder i henhold til projektplanen, der blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2018 – I kan se nærmere beskrivelse på Virum Havebys hjemmeside. 

Men generelt er grundejerforeningens formål jo at varetage medlemmernes fælles interesser såvel indadtil som udadtil. Bestyrelsen arbejder således med mange forskellige opgaver.


Samarbejdet i bestyrelsen er også en god mulighed for at lære andre grundejere at kende.


Vi vil derfor gerne opfordre alle, nye som gamle grundejere, børnefamilier som pensionister til at stille op.


Vi vil meget gerne have en kandidatliste med til Generalforsamlingen, som vi forventer bliver d. 12. marts og vil derfor gerne høre fra jer snarest muligt.


Hvis I er interesserede i at høre mere om bestyrelsens arbejde og foreningens økonomi er I velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Generalforsamling

8. december 2018

 

Den ordinære generalforsamling i Virum Havesbys grundejerforening vil blive afholdt i Geels Kirkesal, tirsdag d. 12. marts 2019.

 

Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest den 1. februar indsendes skriftlig til formanden.

Ny aftale om vinterbekæmpelse


31 Oktober 2018


Bestyrelsen for Virum Haveby Grundejerforening har, i fællesskab med en række grundejerforeninger og vejlaug omkring ”Kongevejens Skole”, indgået aftale om vinterbekæmpelse og renholdelse af private fællesveje.

Aftalen træder i kraft 1. november 2018 og gælder frem til 31. december 2019


Læs mere her

Nyt træ på fællesområdet ved Bredesvinget

23 Oktober 2018

 

Der er i dag blevet plantet en røn - "Sheerwater Seedling" på det grønne fællesområde ved Bredesvinget. Vi håber, at alle vil tage godt imod og passe godt på det nye træ.

 

Læs mere om almindelig røn her