Bestyrelsen

Virum Havebys Grunderejerforening

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er konstitueret som følger:

Marie Louise Holm-Kinze

Formand - Bredevej 15


Charlotte Pilgaard

Æblekrogen 8Christian Mossin

Bredesvinget 42

Søren Rasmussen

Revisor - Uglevangen 23

Søren Rahbek

Kasserer - Æblekrogen 7


Morten Nielsen

Bredesvinget 44


Joachim Rørbøl

Suppleant - Bredevej 43C

Michael Juhl

Revisor suppleant - Bredesvinget 14