Bestyrelsen

Virum Havebys Grunderejerforening


Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er konstitueret som følger:

Marie Louise Holm-Kinze


Formand - Bredevej 15Charlotte Pilgaard


Æblekrogen 8
Christian Mossin


Bredesvinget 42


Søren Rasmussen


Revisor - Uglevangen 23


Søren Rahbek


Kasserer - Æblekrogen 7Morten Nielsen


Bredesvinget 44Joachim Rørbøl


Suppleant - Bredevej 43C


Michael Juhl


Revisor suppleant - Bredesvinget 14