Nyhedsarkiv

Virum Havebys Grunderejerforening


Vintervedligeholdelse


Serviceaftalen om vintervedligeholdelse og renholdelse på vores private fællesveje ophører


22 juli 2018

 

Vores serviceaftale med Lyngby Taarbæk Kommune om vintervedligeholdelse og renholdelse af kørebane, rendesten og rendestensbrønde ophører pr. 31. oktober 2018.

 

Med virkning fra 1. november 2018 skal vi således selv sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af kørebanen (til vejmidten ud for den enkelte ejendom) og rendesten samt op-rensning af rendestensbrønde i henhold til gældende regler.

 

I bestyrelsen arbejder vi på at få indgået en serviceaftale om vintervedligeholdelse og renholdelse af vores private fællesveje med anden entreprenør.

 

Bemærk:

 

Serviceaftalen for vintervedligeholdelse og renholdelse har omfattet og vil fremover omfatte:

 

  • snerydning og glatførebekæmpelse ved saltning af kørebane
  • 4 årlige fejninger af rendestene samt oprensning af rendestensbrønde med slamsuger 1 gang årligt.

 

De enkelte grundejere har således haft – og har fortsat – selv ansvaret for at udføre snerydning, glatføre-bekæmpelse og renholdelse af fortove m.v.

De trafikale forhold ved Fyrrevang/Bredesvinget og Lindevangsområdet


Hvad sker der?


22. juli 2018

 

Bestyrelsen har forsøgt at give et overblik over kommunens initiativer vedrørende trafikken i området.

 

Læs mere her

 

Kommunen har lavet en side om Trafikregulering på Fyrrevang, hvor du kan læse mere om forsøget og holde dig orienteret.

 

Læs mere på kommunen hjemmeside

Lokalplanforslag for Åbrinken


Info om høring og borgermødeKommunanlbestyrelsen offentliggør forslag for Lokalplan 278 for rækkehusene i Åbrinken. Forslaget er i offentlig høring fra d. 29. januar 2018. Hvis du har nogle forslag eller kommentarer, skal det være kommunen i hænde senest d. 26. marts 2018. Der inviteres til et borgermøde d. 5. marts fra 19-21 på rådhuset.


Læs mere