Love og regler

Virum Havebys Grunderejerforening


Følgende love og regler gør sig gældende for vores ejendomme samt eventuel renovering/forandring heraf

Lokalplanen


Lokalplan 162Lokalplan 162 kan hentes her.

Grundejers pligter ved private fællesveje


 

Læs om bl.a. vedligeholdelse, istandsættelse og snerydning af private fællesveje.

 

Læs om beskæring af beplantning langs veje og stier

Bygningsreglementet


Bygningsreglementet kan være relevant for dig som ønsker at bygge, ændre eller gøre andet tilsvarende ved din boligDu kan finde yderligere information på bygningsreglementet.dk