Nyt fra foreningen

Ordinær generalforsamling 2020

April 2020


Grundet den ekstraordinære situation med Covid19 i Danmark, er den ordinære generalforsamling udskudt på indtil videre ubestemt tid. Der bliver indkaldt når det er muligt at samles igen. 


Årets regnskab kan findes her. 


Mvh Jacob Holm-Kinze, Formand, Bredevej 15

Referat og regnskab

23. marts 2019


Så er referatet fra generalforsamlingen klar og kan findes her. Det godkendte regnskab kan findes her.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Virum Havebys grundejerforening

20. februar 2019 (opdateret 7. marts)

 

Kære naboer


Hermed indkaldelse til årets generalforsamling i Virum Havebys grundejerforening. Generalforsamlingen afholdes den 12. marts kl. 20 i Geels Kirkesal.


1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

2. Regnskab for 2018 m. budget for 2019 

3. Indkommet forslag om vedtægtsændring.


Foreningens vedtægter kan findes her.


På vegne af bestyrelsen


De bedste hilsner

Marie Louise Holm-Kinze

formand


Vil du være med til at udforme rammerne for livet for børn og voksne i Virum Haveby?

Stil op til bestyrelsen og få indflydelse!

8 December 2018

 

Vi har haft et rigtig godt samarbejde i den nuværende bestyrelse, men af forskellige grunde ønsker en større del af den nuværende bestyrelse ikke at fortsætte i 2019/20.


Vi er dog alle engagerede i at sikre, at en ny bestyrelse kommer godt fra start. Der er lavet arbejdsbeskrivelser af de igangværende projekter og ikke mindst er der skabt fuldstændigt overblik og ro på økonomien. Og der er plads til at justere og foreslå nye tiltag.


For tiden er en af de helt store opgaver i grundejerforeningen arbejdet med forbedringerne af de grønne områder i henhold til projektplanen, der blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2018 – I kan se nærmere beskrivelse på Virum Havebys hjemmeside. 

Men generelt er grundejerforeningens formål jo at varetage medlemmernes fælles interesser såvel indadtil som udadtil. Bestyrelsen arbejder således med mange forskellige opgaver.


Samarbejdet i bestyrelsen er også en god mulighed for at lære andre grundejere at kende.


Vi vil derfor gerne opfordre alle, nye som gamle grundejere, børnefamilier som pensionister til at stille op.


Vi vil meget gerne have en kandidatliste med til Generalforsamlingen, som vi forventer bliver d. 12. marts og vil derfor gerne høre fra jer snarest muligt.


Hvis I er interesserede i at høre mere om bestyrelsens arbejde og foreningens økonomi er I velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen.