Love og regler

Følgende love og regler gør sig gældende for vores ejendomme samt eventuel renovering/forandring heraf

Lokalplanen

Lokalplan 162


Lokalplan 162 kan hentes her.

Grundejers pligter ved private fællesveje

 

Læs om bl.a. vedligeholdelse, istandsættelse og snerydning af private fællesveje.

 

Læs om beskæring af beplantning langs veje og stier

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet kan være relevant for dig som ønsker at bygge, ændre eller gøre andet tilsvarende ved din bolig


Du kan finde yderligere information på bygningsreglementet.dk