Nyhedsarkiv

Generalforsamling

8. december 2018

 

Den ordinære generalforsamling i Virum Havesbys grundejerforening vil blive afholdt i Geels Kirkesal, tirsdag d. 12. marts 2019.

 

Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest den 1. februar indsendes skriftlig til formanden.

Ny aftale om vinterbekæmpelse

31 Oktober 2018


Bestyrelsen for Virum Haveby Grundejerforening har, i fællesskab med en række grundejerforeninger og vejlaug omkring ”Kongevejens Skole”, indgået aftale om vinterbekæmpelse og renholdelse af private fællesveje.

Aftalen træder i kraft 1. november 2018 og gælder frem til 31. december 2019


Læs mere her

Nyt træ på fællesområdet ved Bredesvinget

23 Oktober 2018

 

Der er i dag blevet plantet en røn - "Sheerwater Seedling" på det grønne fællesområde ved Bredesvinget. Vi håber, at alle vil tage godt imod og passe godt på det nye træ.

 

Læs mere om almindelig røn her

Vintervedligeholdelse

Serviceaftalen om vintervedligeholdelse og renholdelse på vores private fællesveje ophører

22 juli 2018

 

Vores serviceaftale med Lyngby Taarbæk Kommune om vintervedligeholdelse og renholdelse af kørebane, rendesten og rendestensbrønde ophører pr. 31. oktober 2018.

 

Med virkning fra 1. november 2018 skal vi således selv sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af kørebanen (til vejmidten ud for den enkelte ejendom) og rendesten samt op-rensning af rendestensbrønde i henhold til gældende regler.

 

I bestyrelsen arbejder vi på at få indgået en serviceaftale om vintervedligeholdelse og renholdelse af vores private fællesveje med anden entreprenør.

 

Bemærk:

 

Serviceaftalen for vintervedligeholdelse og renholdelse har omfattet og vil fremover omfatte:

 

  • snerydning og glatførebekæmpelse ved saltning af kørebane
  • 4 årlige fejninger af rendestene samt oprensning af rendestensbrønde med slamsuger 1 gang årligt.

 

De enkelte grundejere har således haft – og har fortsat – selv ansvaret for at udføre snerydning, glatføre-bekæmpelse og renholdelse af fortove m.v.

De trafikale forhold ved Fyrrevang/Bredesvinget og Lindevangsområdet

Hvad sker der?

22. juli 2018

 

Bestyrelsen har forsøgt at give et overblik over kommunens initiativer vedrørende trafikken i området.

 

Læs mere her

 

Kommunen har lavet en side om Trafikregulering på Fyrrevang, hvor du kan læse mere om forsøget og holde dig orienteret.

 

Læs mere på kommunen hjemmeside

Lokalplanforslag for Åbrinken

Info om høring og borgermøde


Kommunanlbestyrelsen offentliggør forslag for Lokalplan 278 for rækkehusene i Åbrinken. Forslaget er i offentlig høring fra d. 29. januar 2018. Hvis du har nogle forslag eller kommentarer, skal det være kommunen i hænde senest d. 26. marts 2018. Der inviteres til et borgermøde d. 5. marts fra 19-21 på rådhuset.


Læs mere